LOPEC wil weten: Wat vindt u van duurzame energie?

Vanaf vandaag, woensdag 24 juni, kunnen veel Lopsters een lid van de Lopster EnergieCoöperatie (LOPEC) aan de deur verwachten. Zij vragen de bewoners om de dagen daarna een vragenlijst in te vullen. De ingevulde vragenlijst wordt weer opgehaald, uiteraard in een gesloten retourenveloppe.

“Weer een enquête?”, zullen velen zich ongetwijfeld afvragen. Ja, meent LOPEC, maar het gaat wel ergens over: het gaat over de toekomst van ons dorp.

Hoe staat u in de energietransitie? En welke maatregelen accepteert u daarin wel en welke niet? Welke hebben uw voorkeur? Uitgangspunt van LOPEC is: eerst zoveel mogelijk energie besparen, daarna zo weinig mogelijk (fossiele) energie gebruiken! Dat is in ieders belang en zelfs in het belang van de portemonnee.

De gemeente Loppersum werkt hard aan de energietransitie. De nota ‘Ruimte voor Energie’ is vastgesteld en in een eerder stadium werden de ambities voor 2030 al vastgelegd in een energienota. Fossielvrij is één van de uitgangspunten. LOPEC, de Lopster energiecoöperatie, werkt nauw met de gemeente samen om op onderdelen de gedeelde ambities waar te maken.

Warmtenet

Een van de onderdelen om de energieambities waar te (kunnen) maken, is de aanleg van een warmtenet in Loppersum-Noord. Zo’n warmtenet moet wel opgestookt worden. Op 17 februari van dit jaar leverden 60 mensen, vooral leden van LOPEC, een belangrijke bijdrage aan de realisering van dit warmtenet. Enkele alternatieven voor de warmtevoorziening (biomassa van gemeentelijk snoeihout, zonthermie en wind) om dit net van warmte te voorzien, zijn uitgebreid besproken en van commentaar voorzien.

De conclusie was: zon is het duurst. Windenergie ligt na biomassa economisch gezien en qua betrouwbaarheid op dit moment het meest voor de hand.

Maar wat er ook gekozen wordt: de eerste voorwaarde is draagvlak in het dorp Loppersum. Dus: wat vindt ú er van? De oproep van LOPEC en de gemeente: “Help ons mee om de juiste keuzes te maken. Invullen van de vragenlijst vormt daarvoor een belangrijke basis.”