Bevrijdingsdag in Loppersum

Op dinsdag 20 april heeft Loppersum z’n bevrijdingsdag gevierd door in grote getale de vlag uit te steken. Erg veel inwoners hebben gehoor gegeven aan de oproep van het Lopster Comité 4-Mei om dit te doen. De leden van het comité willen een ieder daarvoor bedanken. Het was een feestelijk gezicht.

Niet alleen is de vlag uitgestoken, er is ook stilgestaan bij en herdacht dat er op die dag vijf burgerslachtoffers zijn gevallen en 1 Canadese militair. Bij het Maple-leafmonument op de Algemene Begraafplaats voor zeven gevallen Canadese soldaten, waaronder Francis Welburn, hebben Johan Schansker, Cissy Bronts en Tom Dijkstra bloemen neergezet.

Bij het pand aan de Nieuwstraat nr. 11 hebben de leden van het comité dit ook gedaan. Dat naar aanleiding van het drama dat daar de 20e april 1945 heeft plaatsgevonden. Op het moment dat de familie Nienhuis op het punt stond te vluchten naar een schuilkelder even verderop, sloeg een granaat met verwoestende kracht in de nok van het pand er tegenover in. De gezinsleden, vader Rudolf en zoontje Mans, die in de deuropening stonden waren op slag dood. Moeder Ida raakte zwaargewond en overleed een dag later in een ziekenhuis in Groningen. Beide andere kinderen van het gezin overleefden de granaatinslag, maar raakten vervolgens gewond door geweerkogels.
Ook op het graf van de drie gezinsleden zijn bloemen neergezet.

Eenzelfde drama speelde zich die dag af in het voormalig tolwachtershuisje aan de Wijmersweg. Het pand werd vol getroffen door een granaat, waardoor er weinig van overbleef en later is gesloopt. Vader en zoontje Kornelis Harm waren op slag dood. Zoon Pieter kreeg een granaatscherf in z’n been, dat door dokter Nanninga uit Loppersum is verwijderd. Kornelis Harm kwam door de kracht van de explosie in de Wijmers terecht en z’n stoffelijk overschot is enkele dagen later teruggevonden in het Damsterdiep. Beide slachtoffers hebben hun laatste rustplaats gevonden op het zgn. armenlap op de begraafplaats van Loppersum.
Bij het grafmonument van het armenlap zijn door het comité ook bloemen neergezet om te herdenken welk drama zich ook in dit gezin heeft afgespeeld.

Foto: Geert Boiten