Gezamenlijke viering voor Eenheid

De vier kerkgemeenschappen in Loppersum houden op donderdagavond 20 januari om 19.30 samen een oecumenische viering. De dienst wordt voorbereid door mensen van de GKV Loppersum, de PKN-gemeenten Maarland en Vredekerk en de Waardevol Leven Gemeente.

Aanleiding van de viering is de week van gebed voor eenheid van christenen, een jaarlijks terugkerend initiatief waarin christenen wereldwijd samen bidden. In Nederland wordt de gebedsweek georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland.

De dienst wordt rechtstreeks uitgezonden op het YouTubekanaal van Vredekerk Loppersum. Door de aanhoudende coronamaatregelen kan de dienst helaas niet fysiek worden bijgewoond.