Inloopochtenden gebiedsregisseur Klaas Bult

Klaas Bult, gebiedsregisseur voor de ‘Lopster’ dorpen, is ook in 2022 weer regelmatig in het het dorpshuis van Loppersum aanwezig. Voor de tweede helft van 2022 zal dit zijn op de volgende ochtenden, steeds van 10.00 tot 11.30 uur:
30 augustus
20 september
25 oktober
22 november
20 december

De gemeente vindt het belangrijk om dichtbij inwoners te blijven, ondanks het grote gebied. Daarom zijn vier gebiedsregisseurs aangesteld. Zij zijn de contactpersonen voor de dorpen en wijken van de gemeente Eemsdelta en hebben een ‘oog en oor’ functie voor het college, bestuur en interne collega’s.

Wat doet een gebiedsregisseur?

Als gemeentelijk aanspreekpunt voor de leefbaarheid in uw dorp kunt u bij Klaas terecht voor vragen, ideeën, wensen of overige zaken. Als Gebiedsregisseur bij de gemeente werkt hij vooral als verbinder tussen de dorpen en de gemeente, helpt mee en faciliteert bewonersinitiatieven en neemt relevante ontwikkelingen mee. Daarnaast is er ook regelmatig overleg met dorpsbelangen als vertegenwoordiger namens de bewoners.

Uw vragen kunnen ook van persoonlijke aard zijn. Afhankelijk van uw vraag, vervult Klaas de rol van vraagbaak, wegwijzer, ondersteuner, doorverwijzer of meedenker. Hij zal ook regelmatig aanwezig zijn op allerlei plekken in de dorpen.

Klaas Bult is telefonisch bereikbaar op 06 481 35 329 of via de mail: klaas.bult@eemsdelta.nl.

PS Klachten of meldingen over de ‘openbare ruimte’ of andere zaken kun u heel eenvoudig melden via de website eemsdelta.nl of telefonisch 140596. Meldingen die hierop binnenkomen worden twee keer per dag bekeken en uitgezet. U kunt dan ook aangeven wanneer u hierover persoonlijk contact wenst.