Lopsters blijven met vragen achter na gesprek met wethouders

Maar liefst 55 leden en niet-leden waren er afgekomen op de bijeenkomst op 14 maart van Zorgcoöperatie Loppersum, met als onderwerp: Perspectief leefbaarheid Loppersum. De wethouders Annalies Usmany en Meindert Joostens waren uitgenodigd om in te gaan op de vele vragen en zorgen die in het dorp Loppersum leven. Vragen en zorgen die behoorlijke pijnpunten zijn geworden en steeds meer leiden tot onbegrip en irritatie bij de inwoners.

De vragen werden door de voorzitter van Zorgcoöperatie Loppersum toegelicht, zoals: wanneer start de sloop en nieuwbouw van Wiemersheerd en omgeving? Wanneer wordt het Dorpshuis versterkt en verbouwd? Hoe ziet het centrum er straks uit? Wat levert het onderzoek naar de parkeeroverlast op? Hoe zit het toch met de al jaren leegstaande Lopster Kroon? Blijven er voor het dorp voldoende (vergader)zalen tijdens en na de verbouwing van het Dorpshuis en de sloop en nieuwbouw van Wiemersheerd? Waar kunnen ouderen terecht als hun woning rond Wiemersheerd gesloopt wordt? Hoe kunnen we voorkomen dat mensen Loppersum verlaten omdat er de komende vijf jaren, vanwege de ingestelde huurstop voor 125 huurwoningen, geen huurwoning beschikbaar is? Als Loppersum nog verder krimpt, houden we de middenstand en het verenigingsleven dan nog wel in de benen? Komt de oude bieb straks beschikbaar voor het dorp?

De wethouders deden hun best om voor het voetlicht te brengen dat ze alles doen wat ze kunnen. Veel nieuwe dingen zijn er niet verteld. Enige lichtpuntjes hadden de wethouders nog wel voor het dorp. Zoals het dorpenbudget voor het verenigingsleven, de nieuwe subsidieregeling voor winkeliers om hun pand op te knappen, het beeldkwaliteitsplan voor Wijmerspad en Nieuwe Tuinen, de ruimte die de Woonvisie biedt voor enkele nieuwe huizen. En o ja, in april kan bekend worden gemaakt wie de koper is van de Lopster Kroon.

Toch bleef het schuren tussen de bestuurders en bewoners. Een lid bracht in herinnering dat de Zorgcoöperatie al vanaf 2014 actief betrokken was bij de planvorming van het Wiemersheerdgebied. Een ander vond dat de wethouders wel erg in de verdediging bleven steken. De wethouders deden hun best om zo goed mogelijk uitleg te geven en maakten ook duidelijk dat zij zich sterk hebben gemaakt voor een nieuw zorggebouw in Loppersum. Dit was niet vanzelfsprekend en als dat niet was gelukt zouden de oudere inwoners voor zware zorg op andere plaatsen zijn aangewezen.

De vragen en zorgen hebben de wethouders niet kunnen wegnemen. De bewoners hadden graag meer concrete antwoorden op hun vragen gehad en gingen met een onbevredigend gevoel naar huis. De wethouders werden in elk geval bedankt voor hun bereidheid om uitleg te komen geven en kregen als dank elk een boeket die ze op hun beurt doorgaven aan de twee oudste Lopsters in de zaal.

Namens de leden en daarbij voor alle inwoners van het dorp zal het bestuur van Zorgcoöperatie Loppersum zich blijven inzetten voor verbetering van de leefbaarheid van Loppersum.