EPIQ presenteert zich in oude pastorie

Een educatief-museaal centrum dat op interactieve wijze informatie geeft over gaswinning en aardbevingen, over energie in verleden, heden en toekomst. Een centrum waar de verhalen van Groningers centraal staan. EPIQ is een burgerinitiatief dat in 2021 door het Nationaal Programma Groningen onder de naam ‘Aardbevingbeleving’ is gehonoreerd als Toukomstproject. Op vrijdag 31 maart toont EPIQ zich voor het eerst aan het publiek met de expositie EPIQ presenteert: Gronings Gas 2.0 in Loppersum. De verwachting is dat het centrum gerealiseerd is voor 2030.

Met de Groningse gaswinning en aardbevingen als uitgangspunt is EPIQ actueel en toekomstgericht, met oog voor de jeugd. EPIQ vertelt het verhaal over wat energiebronnen opleverden en over de keerzijde ervan. Over energietransities en het gebruik van energie. Dit doet EPIQ door bezoekers het zelf te laten ervaren en door te experimenteren via workshops, interactieve tentoonstellingen, lezingen en andere activiteiten. Die vinden behalve in het educatief-museale centrum, plaats in het hele aardbevingsgebied. EPIQ komt bij voorkeur op een oude gaswinningslocatie, om als erfgoed te bewaren.

Het verhaal

Groningen en haar inwoners hebben te maken met één van de grootste beproevingen van deze eeuw. EPIQ is een ontmoetingsplek waar inwoners hun verhaal kunnen delen en kwijt kunnen. Deze verhalen en herinneringen worden vastgelegd. De naam EPIQ is een verwijzing naar het epicentrum van de aardbevingen in Groningen. En naar het epische aspect: de verhalen van de Groningers die verteld worden. De leestekens ?! in het beeldmerk staan voor verbazing en verontwaardiging, maar ook voor de dilemma’s rondom energiegebruik. 

Expositie EPIQ 

Met de NonFiction Photo-expositie EPIQ presenteert: Gronings Gas 2.0 toont EPIQ zich voor het eerst aan het publiek. Van 31 maart tot en met 1 juli 2023, elke donderdag tot en met zaterdag, tussen 12.00 en 17.00 uur. De locatie van de expositie is de oude pastorie, Hogestraat 2 in Loppersum. Bezoekers zijn uitgenodigd op de plannen van EPIQ te reageren en hun verhalen te vertellen. De werkgroep van EPIQ (zie foto) betrekt inwoners bij hun plannen en werkt dit samen met een grote groep Vrienden van EPIQ uit.