25.000 euro voor voetgangersbrug Zuiderlopsterweg

Het behoud van het historische wandelpad tussen Loppersum en Eenum is een van de drie initiatieven die € 25.000 krijgen om hun plannen uit te voeren. Deze projecten zijn gekozen omdat de initiatieven bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van het culturele erfgoed en het landschap in onze provincie.

Deze drie initiatieven kwamen als beste uit de bus bij de presentatie-ochtend (pitches) van het provinciale programma Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap (ERL). Initiatiefnemers van twaalf erfgoedprojecten kregen ieder vijf minuten om een vakjury en het publiek te informeren en overtuigen van hun plan. Er was een ronde ERL (algemeen), een ronde landschap en een ronde ERL-projecten in het aardbevingsgebied. De pitches vonden plaats in de kerk van Garmerwolde.

De Zuidlopsterweg is een wandelpad tussen Loppersum en Eenum. De werkgroep zet zich in voor het behoud van het historische kerkpad voor voetgangers. Onder andere het opheffen van een spoorwegovergang is een grote uitdaging. De bijdrage wordt besteed aan een voetgangersbrug gemaakt van een oude hoogspanningsmast.

Het geld is beschikbaar gesteld door de provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Bekijk de Youtube-video voor een verslag van de presentatie-ochtend.