Loppersum vervangt het wagenpark door minder milieubelastende voertuigen

De gemeente Loppersum gaat gefaseerd haar verouderde wagenpark vervangen. Dinsdag 27 oktober jl. heeft wethouder Prins de sleutels van de eerste vijf voertuigen in ontvangst genomen.

Wethouder Pier Prins (Beheer Openbare Ruimte): ‘Ook voor het wagenpark houden we rekening met het milieu. Het wagenpark wordt dit jaar gedeeltelijk vervangen. Bij de keuze is onder andere gekeken naar de uitgangspunten efficiency en milieu. Het gaat bijvoorbeeld om twee elektrische voertuigen en een laadtransporteur op Bio-Diesel’.

Door deze aanpassing en vernieuwing van het wagenpark is de buitendienst weer optimaal in staat de dienstverlening voor onze inwoners vorm te geven.