Informatieavond Afvalwaterplan

Hoe gaat de gemeente de komende jaren om met uw afvalwater? En wat gaan we doen bij de steeds zwaardere buien, zoals de bui die vorige zomer over Loppersum trok? Maar ook: hoe gaat u zelf eigenlijk om met het regenwater dat op uw dak valt? Dit soort vragen worden beantwoord in het Afvalwaterplan, dat de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum samen met de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest momenteel opstellen. Voordat dit plan in het najaar wordt voorgelegd aan de gemeenteraden en de besturen van de waterschappen, willen we graag van u horen wat u belangrijk vindt. Een doelmatig en efficiënt beheer van riolen en afvalwaterzuivering kost veel geld. Het is daarom goed om samen na te denken over wat je daarvoor doet en laat.

Bijeenkomst

Op woensdag 5 juli organiseren de gemeenten een informatieavond over dit onderwerp. Tijdens deze bijeenkomst wordt kort uiteengezet wat het Afvalwaterplan precies inhoudt. Daarna is het woord aan u! We nemen uw visies en ideeën graag mee, zodat er een plan komt dat zo volledig, actueel en gedragen mogelijk is. De bijeenkomst vindt plaats in het Schathoes op landgoed Ekenstein in Appingedam, adres: Alberdaweg 70 , 9901 TA Appingedam. Start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). U bent van harte welkom!

Wilt u zich vooraf aanmelden? Dit kan bij de gemeente Loppersum. Via e-mail naar gemeente@loppersum.nl of telefonisch via telefoonnummer 0596-548200. We ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk dinsdag 4 juli.