Op verhaal komen in het aardbevings- en versterkingsgebied

Iedereen in Loppersum en omstreken krijgt te maken met de versterkingsoperatie. Het is de volgende fase in de aardbevingsproblematiek. Onze huizen moeten worden versterkt en daarvoor komen allerlei mensen over de vloer. Eerst om uitgebreid onderzoek te doen en daarna om afspraken te maken. Maar er is ook nog een ander verhaal. Dat is ons eigen verhaal en beleving en wij zoeken naar bemoediging en kracht.

Waar kunnen wij die vinden?
Op maandag 9 oktober 2017 willen wij op verhaal komen in de Vredekerk. We zullen de Bijbel – het boek met het verhaal van God en mensen – gaan openen en lezen in de context van wat er hier allemaal gebeurt. En dan gaan we als groep samen zoeken naar de bemoediging, troost en de weg die de Bijbel ons aanreikt in deze situatie.

Een eerdere avond in Appingedam op 27 april is heel vruchtbaar geweest en heeft veel betekend voor de deelnemers. Daarom lijkt het ons goed om ook in Loppersum een dergelijke bijeenkomst te hebben.

Deze avond begint om 20:00 uur in de Vredekerk, Burg. van de Munnikstraat 12. De leiding is in handen van Jacobine Gelderloos van de PThU en ds. Marco Roepers. Aanmelden kan bij de laatste, via predikant@gereformeerdekerkloppersum.nl of tel. 0596-572929. De toegang is gratis.