12 oktober: Ledenvergadering LOPEC

Ook niet-leden welkom

Op donderdag 12 oktober houdt LOPEC haar ledenvergadering, in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staat onder andere een voortgangsverslag van ons eerste zonnedak. Wat zijn de prestaties van onze 198 zonnepanelen? Verder gaan Pieta Walma (provincie) en Hielke Westra (gemeente) iets vertellen over de unieke intentieovereenkomst, onlangs gesloten tussen 16 partijen. Naast grote organisaties als Enexis, Gasunie, gemeente, Buurkracht, provincie en het Waterbedrijf, zijn ook Buurkracht en LOPEC medeondertekenaars. Dit schept verplichtingen. Tot slot zal Kathelijne Bouw van de Hanzehogeschool haar plan toelichten. Ze gaat een onderzoek doen naar wat het dorp zélf wil, in het kader van versterking, energietransitie en de koppelkansen.

De vergadering begint om 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur). Alle leden krijgen een ledlamp gratis, die ter gelegenheid van de ondertekening van de intentieovereenkomst ter beschikking is gesteld. Ieder die op 12 oktober lid wordt, ontvangt ook een ledlamp (waarmee de kosten van lidmaatschap er al uit zijn…).