Inloopbijeenkomst Herindelingsontwerp

De eerste formele stap op weg naar Onze Nieuwe Gemeente is gezet: met het Herindelingsontwerp hebben de gemeenteraden van Appingedam, Delfzijl en Loppersum op 29 november 2018 unaniem ingestemd. De Raadsklankbordgroep, de gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum nodigen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen uit tijdens een inloopbijeenkomst verder kennis te nemen van het Herindelingsontwerp.

De inloopbijeenkomst vindt in Loppersum plaats op maandag 21 januari van 19.30–21.00 uur in het gemeentehuis. Bij de inloopbijeenkomst zijn inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen in de gelegenheid te spreken met raadsleden en collegeleden over het Herindelingsontwerp. Zij kunnen zich door hen laten informeren.

Het Herindelingsontwerp ligt tot en met woensdag 30 januari 2019 ter inzage. U kunt digitaal een zienswijze indienen, schriftelijk of mondeling. Informatie hierover vindt u op de gemeentelijke website.

Herindelingsontwerp

In het Herindelingsontwerp zijn de grenzen van de nieuwe gemeente, de samenstelling van de partners, de uitgangspunten van de samenvoeging en de beoogde Herindelingsdatum (1 januari 2021) opgenomen. Ook zijn in het Herindelingsontwerp de motieven voor de herindeling, het ‘waarom’ en de meerwaarde van de samenvoeging van de nieuwe gemeente beschreven en onderbouwd. Daarbij komen onder meer bestuurskracht, evenwichtige regionale verhoudingen, duurzaamheid en financiële consequenties aan de orde. Daarnaast staat in het Herindelingsontwerp de strategische visie op de nieuwe gemeente.

Naam voor nieuwe gemeente

Het is ook mogelijk op deze avond namen in te dienen die geschikt zijn voor de nieuwe gemeente. Daarvoor zijn ansichtkaarten beschikbaar die dan meteen ingeleverd kunnen worden.