4-mei herdenking in Loppersum

Op 4 mei herdenken we in Nederland alle oorlogsslachtoffers die sinds 1940 zijn omgekomen of vermoord. Ook in Loppersum staan we daar elk jaar bij stil. Dit jaar zal de herdenking, door de huidige omstandigheden, een heel andere invulling krijgen dan voorgaande jaren en is het volledige, geplande programma geannuleerd.

De activiteiten die het Comité 4 mei in het dorp wel organiseert zijn de volgende:

In navolging van de oproep van het Nationaal Comité 4 & 5 mei vragen we de inwoners op 4 mei de vlag de hele dag halfstok te hangen tot zonsondergang. Om 7.00 uur zal het plaatselijk Comité 4 mei daar op het Marktplein voor zorgdragen. Een ieder wordt uitgenodigd op eigen gelegenheid een bloem neer te leggen bij of op het monument op datzelfde plein. Dit kan de hele dag, met uiteraard in achtneming van voldoende afstand tot elkaar.

In de loop van de morgen zullen de leden van het Comité bloemen neerleggen bij of op de graven van oorlogsslachtoffers op de algemene begraafplaats. Een bloementje, namens de gemeente, zal ook bij of op elk graf geplaatst worden. Het gaat daarbij om het graf van de Australische piloot Snape en de graven van de tijdens de bevrijding omgekomen gezinsleden van zowel de familie Nienhuis als de familie Schaaphok, bij de plaquette op de joodse begraafplaats en het graf van Jacob van Haren en tenslotte op de graven van de verzetsmensen Foppe Baron en Bouwe Jacob Nieuwenhuis.

Aan het eind van de middag zal de vertegenwoordiger van de gemeente Loppersum, in bijzijn van het Comité 4 mei, een krans leggen bij het monument op het Marktplein. Uiteraard zonder publieke belangstelling.

Vervolgens zal op het plein om even voor 20.00 uur het taptoe-signaal worden gespeeld en aansluitend zullen de leden van het Comité 4 mei, Cissy Bronts en Tom Dijkstra, twee minuten stilte in acht nemen, gevolgd door het spelen en zingen van het Wilhelmus. Bewoners, grenzend aan het Marktplein, worden verzocht in hun deuropening of voor hun woning mee te zingen.

5 mei

Op 5 mei vragen we de bewoners de nationale driekleur de hele dag in top te hangen.