Sies Woltjer vertaalt ‘De nieuwe man’ van Thomas Rosenboom

Lopster Sies Woltjer heeft het bekende boek De nieuwe man van Thomas Rosenboom vertaald onder de titel Dij nije kerel. Het boek speelt zich aan het begin van de 20ste eeuw af in Wirdum en gaat over scheepsbouwer Berend Bepol, die aan het begin van het verhaal een tevreden man is met zijn scheepwerf aan het Damsterdiep. Ruim tien jaar later is de situatie helemaal veranderd. De welvaart, die geen einde leek te hebben, is verdwenen. De crisistijd deed zijn intrede. Hoe wrang is het als we naar de huidige tijd kijken.

In dit boek geeft Thomas Rosenboom op prachtige wijze weer hoe het reilen en zeilen in die tijd was bij een scheepswerf. Je zou kunnen zeggen: van zeil via stoom en diesel naar steeds grotere schepen. Op onnavolgbare en meesterlijke wijze weet Rosenboom het een en ander te beschrijven waar je je vingers bij aflikt. Ook is er de strijd tussen werfeigenaar Berend Bepol en zijn schoonzoon Niesten. Het oude denken en het nieuwe denken. Een generatieverschil van inzicht.

In 2012 is in opdracht van Stichting Kronkels door Fivelingo (waarvan Woltjer indertijd penningmeester was) aan de Langerijp te Appingedam vele malen de theatervoorstelling De Nieuwe Man opgevoerd. Duizenden mensen hebben deze voorstelling bezocht en met grote waardering bekeken.

Al sinds 1986 is Woltjer bezig met het vertalen van boeken in het Gronings. Dij nije kerel is zijn zesde vertaling. Woltjer zegt: ‘Op het eerste oog is het een mooi en toegankelijk boek, maar als je een dergelijk boek in het Gronings vertaalt, komt de lange zinsbouw van Thomas Rosenboom wel even binnen. Dat gaat volledig in tegen het wezen van het Gronings: kort, duidelijk en bondig. Ook de prachtige uitdrukkingen en metaforen zijn soms in het Gronings moeilijk te vertalen. Dat heeft me wel een tijdje gekost om daar grip op te krijgen. Het is echter prima gelukt.’ Het vertaalwerk kwam in een stroomversnelling toen de coronacrises hard toesloeg en daarom is het boek uiteindelijk in vier maanden vertaald. Woltjer: ‘Een mooi karwei waar ik erg trots op ben.’

Begin mei is Dij nije kerel te verkrijgen via de schrijver door het te bestellen op siesnet@ziggo.nl onder vermelding van naam, adres en woonplaats. Het boek kost € 18,50 (excl. verzendkosten).