Samenwerking Lokale Energiecoöperaties Eemsdelta

De zeven energiecoöperaties in het Eemsdelta-gebied hebben de handen ineengeslagen.
Met de ondertekening van een gezamenlijke intentieverklaring benadrukken zij de toekomst van de energietransitie van onderop gestalte te willen geven. Ze streven daarbij naar een zo groot mogelijk draagvlak onder de bevolking van de nieuwe gemeente Eemsdelta en naar het behoud van inkomsten uit energie voor het gehele gebied.

De coöperaties willen hun deskundigheid bevorderen om met professionele ontwikkelaars het hoofd te kunnen bieden aan de ontwikkeling van grotere energieparken. Samen willen ze ook de gemeente ondersteunen in de uitwerking van de nota ‘Ruimte voor Energie’. Daarin zijn voor de nieuwe gemeente spelregels vastgelegd voor de inpassing van energieprojecten in verschillende deelgebieden en rond de dorpen.

In hun zoektocht laten de coöperaties zich momenteel onder meer bijstaan door Bronnen van Ons (BvO), de coöperatieve ontwikkelaar van grootschaliger energieprojecten.
Met BvO wordt al enige tijd samengewerkt om een aandeel voor het gebied in een grootschalig zonnepark op het terrein van Groningen Seaports veilig te stellen.
De komende maanden moet duidelijk worden of de coöperaties gezamenlijk drie grotere projecten kunnen indienen voor de gebiedsdelen die de gemeenten daarvoor hebben aangewezen.

De coöperaties beraden zich verder op de vorm waarin hun samenwerking gestalte moet krijgen. De gemeenten is daarvoor om ondersteuning gevraagd. Vanuit de coöperatieve beweging staat de Groninger Energiekoelel (Grek) de coöperaties bij.

De samenwerkende coöperaties zijn:

  • Eendracht Duurzaam, Appingedam,
  • Energie Borgsweer i.o,
  • Greenpower Delfzijl,
  • Lopec, Loppersum
  • Middelstroom (Middelstum) (Stec)
  • Stedumer Energiecoöperatie
  • Energiecoöperatie Zonnedorpen, ’t Zandt e.o.