Inloopochtenden gebiedsregisseur Klaas Bult

Als Gebiedsregisseur voor de ‘Lopster’ dorpen is Klaas Bult ook in 2022 weer regelmatig in het dorp aanwezig. Dit zal in de eerste helft van 2022 in ieder geval zijn op de volgende ochtenden in ‘Ons Dorpshuis’ van 10.30 tot 12.00 uur:
1 februari
1 maart
5 april
17 mei
21 juni

De gemeente vindt het belangrijk om dichtbij inwoners te blijven, ondanks het grote gebied. Daarom zijn vier gebiedsregisseurs aangesteld. Zij zijn de contactpersonen voor de dorpen en wijken van de gemeente Eemsdelta en hebben een ‘oog en oor’ functie voor het college, bestuur en interne collega’s.

Wat doet een gebiedsregisseur?

Als gemeentelijk aanspreekpunt voor de leefbaarheid in uw dorp kunt u bij Bult terecht voor vragen, ideeën, wensen of overige zaken. Als Gebiedsregisseur bij de gemeente werkt hij vooral als verbinder tussen de dorpen en de gemeente, helpt mee en faciliteert bewonersinitiatieven en neemt relevante ontwikkelingen mee.

Uw vragen kunnen ook van persoonlijke aard zijn. Afhankelijk van uw vraag, vervult Klaas Bult de rol van vraagbaak, wegwijzer, ondersteuner, doorverwijzer of meedenker. Hij zal ook regelmatig aanwezig zijn op allerlei plekken in de dorpen.

De gebiedsregisseur is telefonisch bereikbaar op het nummer 06 481 35 329 of per e-mail op klaas.bult@eemsdelta.nl.

PS Klachten of meldingen over de ‘openbare ruimte’ of andere zaken kunt u heel eenvoudig melden via de website eemsdelta.nl (2e button bovenaan ‘iets melden’). Of telefonisch via 14 0596. Meldingen die hierop binnenkomen worden twee keer per dag bekeken en uitgezet. U kunt dan ook aangeven wanneer u hierover persoonlijk contact wenst.