Einde voor shantykoor Lopster Störmvogels

Het bestuur van shantykoor De Lopster Störmvogels heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdag 31 maart moeten constateren dat er te weinig koorleden meer zijn om het shantykoor op de been te houden.

Geprobeerd is om nieuwe leden te werven (ook vrouwelijke leden) maar helaas is dit niet gelukt. De afgelopen twee jaar heeft de coronapandemie het koor geen goeds gedaan. Het ledenaantal was onvoldoende meer om kwalitatief een goed optreden te kunnen verzorgen. De vereniging had gehoopt om nog het 20-jarig bestaan te kunnen vieren in december maar helaas komt het niet zover.

Inmiddels zijn de geplande optredens allemaal afgezegd en wordt er nagedacht over wat te doen met de aanwezige professionele apparatuur.

De vereniging wil iedereen bedanken die het koor heeft gevolgd, de organisaties van de festivals waar ze mochten optreden en wensen alle koren heel veel succes.