Lezing over ‘petrostaat’ Nederland in dorpshuis

De Historische Vereniging Loppersum presenteert in samenwerking met de Universiteit Utrecht een lezing over de ‘cultuurgeschiedenis van de Nederlandse petrostaat’. Dr. Gertjan Plets legt op 2 mei in Ons Dorpshuis in Loppersum uit wat de invloed is van de lange aardgas- en oliegeschiedenis van Nederland op zowel de alledaagse cultuur als de politieke structuren.

In de presentatie wordt de (koloniale) geschiedenis van aardgas en olie uitgelegd en verbonden met theoretische concepten en hedendaagse problemen. Daarnaast licht Plets, hoofddocent cultuurgeschiedenis en erfgoedstudies, het project Carbon Cultures uit. Voor historici is de beschrijving van de gas- en oliegeschiedenis een uitdaging, vanwege het dreigend verlies van bronnen. Plets is van plan een documentatiecentrum voor de gas- en oliegeschiedenis van Nederland te ontwikkelen, waar bewoners van het aardbevingsgebied mogelijk aan bij kunnen dragen door het beschikbaar stellen van hun correspondentie met verschillende instanties. Binnen Carbon Cultures staat een bottom-up geschiedschrijving centraal. De projectgroep werkt dus niet enkel met bronnen uit de archieven van Shell en de staat, maar vooral met lokale bronnen om het perspectief van de burgers in kaart te brengen.

De lezing is vrij toegankelijk en begint om 19.30 uur in Ons Dorpshuis aan de Wirdumerweg 22 in Loppersum. De onderzoekers van de Universiteit Utrecht nodigen de aanwezigen na afloop uit voor een drankje.