Uitgifte Voedselbank naar nieuwe locatie

In januari van dit jaar was de Voedselbank Eemsdelta genoodzaakt om het uitgiftepunt vanuit de locatie van Cadanz Welzijn in Loppersum te verlaten. De redenen waren o.a. doordat het pand verduurzaamd moest worden en in de tweede plaats omdat de ruimte voor de uitgifte van voedselpakketten daar te klein werd.

Meer dan een half jaar heeft de organisatie gratis gebruik mogen maken van de ruimte(n) bij de Protestantse Gemeente Vredekerk/Maarland in Loppersum. Vrijdagochtend was de laatste uitgifte vanuit dit kerkgebouw. Als dank en als blijk van waardering heeft Corrie Feitsma – die de wekelijkse uitgifte verzorgt vanuit Loppersum – een boeket bloemen overhandigd aan het kostersechtpaar familie Smid en aan de kerkrentmeester namens het bestuur van Voedselbank Eemsdelta (zie foto).

Vanaf volgende week vrijdag 25 augustus 2023 is het uitgiftepunt van de Voedselbank Eemsdelta in Loppersum aan de Industrieweg 2. Dit is de woning voor de gemeentewerf en is in eigendom van de Gemeente. De Voedselbank is erg blij met het feit dat ze deze ruimte mogen huren van Gemeente Eemsdelta. Momenteel worden vanuit uitgiftepunt Loppersum aan zo’n 22 huishoudens (53 monden) een gratis voedselpakket verstrekt. Er is bij het nieuwe uitgiftepunt aan de Industrieweg 2 in Loppersum voldoende privacy, ruimte en parkeergelegenheid.

Als jij niet, of nauwelijks rond kunt komen, schroom dan niet om een aanvraag voor een voedselpakket in de dienen! Dat kan eenvoudig op de website.