Loppersum gasvrij

Loppersum gasvrij? Wat zou nou mooier zijn dan dat juist wij, bewoners van Loppersum, dat de kern is van het aardbevingsgebied, niet langer meer afhankelijk zijn van het gas. En dat wij zelf als dorp onze eigen energie opwekken. Een initiatiefgroep is aan het werk om dit te realiseren.

Al een poosje is een groep Lopsters bezig te onderzoeken of een zonnecollectief in Loppersum mogelijk is. Er zijn een paar informatiebijeenkomsten geweest. Een groot aantal mensen is geïnteresseerd. Om wat voor reden dan ook. Omdat ze zelf geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen. Omdat ze als huurder niet in aanmerking komen voor het bedrag van € 4.000 in het kader van de waardevermeerderingsregeling. Omdat ze vinden dat het tijd wordt voor duurzame energie. Omdat ze af willen van de afhankelijkheid van gaswinning met alle gevolgen van dien. Of omdat ze geïnteresseerd zijn in het rendement.

oor het zover is, moet er nog veel uitgezocht en geregeld worden. Daarvoor heeft de initiatiefgroep de hulp ingeroepen van GrEK: de Groninger Energie Koepel. Met hun hulp is inmiddels een subsidieverzoek ingediend bij de Provincie. Als die toegekend wordt, kunnen we echt beginnen! Er is al een dak gevonden voor in ieder geval 200 zonnepanelen. En dus wordt het tijd dat er een coöperatie wordt opgericht. U als Lopster kunt lid worden van deze coöperatie.

Als u geïnteresseerd bent en op de hoogte wilt worden gehouden (natuurlijk nog zonder dat u zich ergens aan bindt): stuur een mail naar samenzonnepanelen@outlook.com.

Zonnepanelen
Zonnepanelen