Werkavonden Cultuurpodium Parels van het Noorden

Onder de wolkenluchten en eindeloze vergezichten van ons Hogeland,
hoor je de buurman die op een drumstel speelt … een PAREL

Twee vriendinnen spelen de sterren van de hemel
in de musical van groep 8 in ons dorp… PARELS

Als je bij Geesje  achterom loopt voor een kop koffie,
ben je zomaar een uur verder omdat zij een verhaal vertelt over vroeger… PAREL

Gedichten op de dijk, kunstwerken in de ruimte
van het Groninger land … PARELS

In oktober 2017 starten in verschillende dorpen op het Hogeland werkavonden waar bewoners uit de regio samen door middel van theater- en kunstuitingen uitdrukking geven aan dat wat hen inspireert, verbaast, ontroerd en dwars zit. Kunst en cultuur gebruiken we bij Parels van het Noorden als middel om samen creatief en actief aan de slag te gaan .

Dit alles komt samen in Cultuurpodium “Parels van het Noorden” in het weekend van 1 en 2 juni 2018 in Kantens.

PARELS zijn de mensen zelf en de bijzondere gebeurtenissen van alle dag die worden vertaald in een tekst, lied, of een scene op het podium of ander kunstwerk.

Meedoen?

Iedereen kan meedoen! De werkavonden worden ondersteund door theaterdocenten van Laway Arts. Na 8 avonden is er in elk dorp een tussenpresentatie voor buren, vrienden en familie en deelnemers van de andere dorpen, om te laten zien waar we mee bezig zijn. Vanaf begin februari wordt er door de groepen uit de dorpen 8 keer verder gewerkt aan de verschillende programma onderdelen voor de presentaties van het Cultuurpodium. Ook beeldende kunst en fotografie /video gemaakt door bewoners vormen een onderdeel.

In Onderdendam is de werkavond op
woensdag 4 oktober aanvang 19.30
Dorpshuis Zijlvesterhoek, Achterweg 1 Onderdendam

In Loppersum is de werkavond op
donderdag 5 oktober aanvang 19.30 uur
Dorpshuis, Wirdumerweg 21 Loppersum

In Kantens is de werkavond op
Donderdag 12 oktober aanvang 19.30 uur
Theaterwerkplaats, Oosterweg 4 Kantens

Aanmelden en/of informatie: Toke van Oorsouw, lawayarts@hotmail.com

Parels van het Noorden is een initiatief van Laway Arts, mede mogelijk gemaakt door Fonds voor Cultuurparticipatie, Gemeenten Eemsmond en Loppersum, Loket Leefbaarheid, SNS Eemsmond.

Meer informatie is te vinden op de website lawayarts.com