Belastingspreekuur in bibliotheek

Vóór 1 mei moet iedereen in Nederland de belastingaangifte invullen. Dat gaat via de online omgeving van de Belastingdienst. Niet iedereen weet goed hoe dit werkt of kan dit zonder hulp. Toch werkt de overheid er hard aan om het contact met de burgers steeds meer digitaal te laten verlopen. Daarom organiseert de bibliotheek van Loppersum op donderdag 12 april een belastingspreekuur om inwoners te helpen bij hun aangifte. Ook kunnen inwoners gratis gebruik maken van de computers in de bibliotheek om zelf belastingzaken te regelen.

Voor wie?

De belastingspreekuren zijn specifiek bedoeld voor iedereen die zelf geen professional kan inhuren. Deelnemen is gratis, ook als je geen lid bent van de bibliotheek. Professionele samenwerkingspartners uit de regio verzorgen de daadwerkelijke hulp tijdens de spreekuren. Zij beantwoorden graag vragen, geven meer informatie over aangifte, toeslagen, kwijtschelding en/of bijzonderheden. Ook kunnen zij (deels) ingevulde formulieren controleren of je op weg helpen met het invullen.

Belastingspreekuur in Bibliotheek Loppersum, vrije inloop – zonder afspraak
Donderdagmorgen 12 april van 9.00 – 12.00 uur

De belastingspreekuren in de bibliotheken worden verzorgd door medewerkers van Stichting Welzijn & Dienstverlening en van Humanitas DAL gemeenten.

Convenant Koninklijke Bibliotheek en Belastingdienst

Biblionet Groningen vindt dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving. In de bibliotheken kun je daarom je kennis vergroten, jezelf ontwikkelen en je horizon verbreden. Zodat iedereen de kans krijgt om mee te (blijven) doen in de samenleving. Dit doen de bibliotheken op vele manieren en vaak samen met samenwerkingspartners. Het organiseren van belastingspreekuren sluit aan bij deze ambitie en komt voort uit het convenant tussen de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Belastingdienst. In dit convenant is vastgelegd dat de Belastingdienst de bibliotheken faciliteert, waardoor een landelijke infrastructuur ontstaat van hulp bij belastingzaken.