Informatiemarkt over Loppersum-Noord

Er spelen veel zaken in het noordelijk deel van Loppersum, het gedeelte tussen de Molenweg en de spoorlijn. Op 11 april willen de gemeente en andere betrokken partijen de inwoners uit dit gedeelte van Loppersum bijpraten over een aantal ontwikkelingen. Dat doen ze tijdens een inloopmarkt waarbij de volgende partijen aanwezig zijn: gemeente Loppersum, partijen die gebruik gaan maken van het nieuwe kindcentrum Loppersum (CBS Roemte, OBS Prinses Beatrix en Kids2b), woningstichting Wierden en Borgen en Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

De inloopmarkt is op woensdag 11 april in hotel Spoorzicht in Loppersum. De inwoners uit Loppersum-Noord zijn welkom tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Er is geen vast programma, men kan komen op het tijdstip dat het beste past. Deze avond wordt informatie gegeven over:

  • Het nieuwe kindcentrum: het definitieve ontwerp, de wijze van funderen, de bouwplaatsinrichting, de route van het bouwverkeer;
  • Energietransitieplan Loppersum: met als specifiek onderdeel het plan voor de aanleg van een warmtenet aan de Badweg/Industrieweg;
  • Het voorlopige ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte;
  • Nieuwbouw van woningen door Wierden en Borgen;
  • Stand van zaken bouwkundig versterken door de NCG.