Prijsvraag: Denk mee over een nieuwe gemeentenaam

Wie bedenkt een naam voor de nieuwe gemeente die op 1 januari 2021 ontstaat na samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum? Vanaf 18 december tot en met 20 januari 2019 kan iedereen een nieuwe naam indienen. Deze moet Nederlands zijn en makkelijk uit te spreken. Verder mag de naam niet teveel lijken op een andere plaatsnaam of gemeentenaam in Nederland.

Waar dien je de naam in?

Op een groot aantal plekken in Appingedam, Delfzijl en Loppersum liggen vanaf 18 december ansichtkaarten waarop een naam van onze nieuwe gemeente kan worden ingevuld. Deze ansichtkaarten liggen in tal van openbare gelegenheden zoals gemeentehuizen winkels, dorpshuizen, bibliotheek, sportkantines, scholen en verzorgingshuizen. Iedereen mag meedoen: Jong, oud, inwoners en niet-inwoners. De ingevulde ansichtkaart kan gratis in de brievenbus worden gedaan. Het adres staat er op vermeld. Een naam die één keer wordt ingediend maakt evenveel kans om in de top 3 te komen als een naam die meerdere keren wordt aangegeven.

Namen kunnen ook worden ingediend via de mail: OnzeNieuweGemeente@appingedam.nl, OnzeNieuweGemeente@delfzijl.nl en OnzeNieuweGemeente@loppersum.nl. Als u wilt meedingen naar een prijs, vermeld dan de persoonlijke gegevens.

Top 3

De naamgevingscommissie kiest vervolgens een top 3 uit de inzenders. In die commissie zitten inwoners uit de drie gemeenten, die kennis hebben van cultuur, historie, bedrijfsleven en/of samenleving.

Dit zijn de leden van de naamgevingscommissie:
Onafhankelijk voorzitter de heer M.A.P. Michels. Hij heeft geen stemrecht.
De heer C. König (gem. Delfzijl) kennis op het gebied van regionale economie en het bedrijfsleven
Mevrouw P. Cock (gem. Delfzijl) kennis op het gebied van en betrokken bij de samenleving
De heer J. ten Hove (gem. Appingedam) kennis op het gebied van cultuur en historie van het gebied
Mevrouw I. Bos (gem. Appingedam) kennis op het gebied van en betrokken bij de samenleving
De heer R. Blaauw (gem. Appingedam) als jongere uit het gebied
De heer W. Scheltens (gem. Loppersum) kennis op het gebied van cultuur, historie en geografie van het gebied
De heer E. Raad (gem. Loppersum) kennis op het gebied van en betrokken bij de samenleving

Stemmen favoriete naam

Vervolgens kunnen alle inwoners van zestien jaar en ouder van 9 tot en met 26 februari 2019 stemmen op hun favoriet. Onze nieuwe gemeente krijgt de naam met de meeste stemmen. Begin maart 2019 wordt de nieuwe naam bekend gemaakt.

Prijs

Onder de bedenkers van de winnende naam wordt een prijs verloot: Een geheel verzorgd verwenarrangement in Appingedam, Delfzijl en Loppersum.

Voorwaarden

De nieuwe gemeentenaam:

  • mag niet elders in Nederland voorkomen;
  • mag nog niet zijn vastgelegd in namen-/merkenregisters;
  • mag niet te veel lijken op een andere (oude) gemeentenaam in Nederland (moet uniek zijn);
  • mag geen strijd opleveren met wettelijke bepalingen;
  • mag geen samenstelling zijn van de namen van de huidige gemeenten, bijvoorbeeld Delfdamsum als samenstelling van Delfzijl, Appingedam en Loppersum;
  • is een Nederlandse naam die volgens de huidige spellingregels wordt geschreven;
  • past bij de identiteit van de nieuwe gemeente;
  • is gemakkelijk te onthouden, uit te spreken en te schrijven en praktisch in het dagelijks gebruik;
  • straalt herkenbaarheid en aantrekkingskracht uit (vanuit toeristisch-, economisch-, en woonperspectief) en mag niet worden gebruikt voor zowel de gemeente als een gebiedsdeel of verwijzen naar meren en/of streken die ook voor een aanzienlijk deel in andere gemeenten liggen;
  • heeft topografische en/of historische verwantschap met het gebied c.q. gebiedsdelen van de nieuwe gemeente.