Week van gebed voor eenheid

Ook dit jaar organiseren de kerken van Loppersum op donderdag 24 januari weer een avond van bezinning en gebed in het kader van de Week van Gebed. Net als de afgelopen jaren is het Dorpshuis de plaats van samenkomst.

Vanaf 19.00 uur staat koffie en thee klaar in de achterzaal. Om 19.30 uur begint een liturgie van ongeveer drie kwartier, waarin er samen wordt gezongen, uit de Bijbel gelezen en gebeden. Uit iedere gemeente zal de voorganger iets vertellen naar aanleiding van het thema: Recht voor ogen.

Dat thema is gekozen door de kerken in Indonesië. Zij vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en uitsluiting. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit.

Iedereen wordt uitgenodigd om elkaar deze avond te ontmoeten.