Alpha-cursus: maak kennis met het christelijk geloof

De Protestantse Kerk Loppersum-Maarland en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt organiseren vanaf 1 oktober een tiendelige cursus over het christelijk geloof: de Alpha-cursus.

Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. De cursus is vrijblijvend en gratis.

De Alpha-cursus is iets voor jou als je…
…meer wilt weten over het christelijk geloof
…wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde
…nieuwe mensen wilt ontmoeten van andere kerkgemeenten
…je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen

Op de cursus worden verschillende thema’s van het christelijk geloof besproken, zoals:

  • Is er meer?
  • Wie is Jezus?
  • Bidden: waarom en hoe?
  • Hoe relevant is het christelijk geloof?
  • Hoe leidt God ons?

Op de Alpha-cursus ga je in tien weken tijd bezig met het persoonlijk christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus start meestal met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een boeiende inleiding over een interessant christelijk thema. Daarna praat je in kleine groepjes door.

De cursus duurt 10 avonden en zal starten met een maaltijd op dinsdagavond 1 oktober om 18.00 uur. Je bent van harte welkom bij de familie Voshart, Delleweg 3, Stedum.

Meer informatie en aanmelding via e-mail gerjanvoshart_20@hotmail.com, telefoon 06-20689305, of bij één van de volgende contactpersonen: Jolanda Bijlholt, Marco Roepers, Christiaan Kanis en Gerjan Voshart.

Van harte welkom!