Herinrichting Loppersum-Noord van start

Wethouder Pier Prins gaf vorige week het startsein voor de herinrichting in de wijk Loppersum-Noord door een rioolbuis te plaatsen in de Nieuweweg. De herinrichting is een traject dat de komende drie jaar door de hele wijk trekt in het gebied tussen de Molenweg en het spoor, waarbij (grote delen van) de riolering wordt vervangen en straten opnieuw worden ingericht. Wethouder Prins: “Na jaren van plannen maken, voorbereiden en ontwerpen, is het nu eindelijk zover: de schop kan in de grond! Ook voor de wijkbewoners een mooi moment dat er zichtbaar iets gebeurt.”

Voordat dit soort grote projecten in uitvoering gaan, wordt een gedegen ontwerpproces doorlopen. In dat proces zijn de wijkbewoners de afgelopen maanden betrokken en om hun mening gevraagd. Prins: “De landschapsarchitecten maken een voorlopig ontwerp waar de wijk meerdere keren op kon reageren. Bijvoorbeeld over de indeling van nieuwe parkeerplaatsen of over het openbaar groen dat gepland staat. Hun opmerkingen en ideeën zijn zoveel mogelijk meegenomen naar het definitieve ontwerp. Zo kom je samen tot een gedragen project.”

Leefbaarheid in de wijk

In de planning van de herinrichting van de openbare ruimte wordt duidelijk rekening gehouden met de verschillende versterkingsprojecten in de wijk. De gemeente heeft, samen met aannemer Avitec uit Nieuw-Buinen, een bouwteam opgericht om zo regie te kunnen houden op alle werkzaamheden in de wijk.
Pier Prins: “Ze zitten fysiek in de wijk, in het informatiepunt dat wij samen met woningstichting Wierden en Borgen hebben. Ook loopt onze buurtconciërge in Loppersum-Noord rond, als aanspreekpunt voor de inwoners en de verschillende aannemers. Zij zorgt er mede voor dat klachten worden afgehandeld, dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt. Dat is ontzettend belangrijk om de wijk de komende jaren toch leefbaar te houden.”

Meerjarig project

Dit voorjaar is begonnen met het verleggen van kabels en leidingen aan de Nieuweweg en de Industrieweg. Ook wordt in de Industrieweg glasvezel aangelegd. Nu is het tijd voor de riolering en het opnieuw inrichten van de openbare ruimte. De werkzaamheden aan de Nieuweweg en de Industrieweg duren nog tot het eind van dit jaar. Daarna wordt vanaf eind 2021 / begin 2022 de Pomonaweg aangepakt. Daarna volgen nog de Badweg, de Schoolstraat, de Duursumerweg, de Sjuxumerweg, de Verbindingsweg en de Parallelweg. De verwachting is dat tegen 2024 dit meerjarig herinrichtingsproject kan worden afgerond.

Op de foto: Wethouder Pier Prins legt rioolbuis in de Nieuweweg in Loppersum als startsein voor de herinrichting (foto Jan Pitt)