Restauratie toren Petrus en Pauluskerk

Het zal niemand zijn ontgaan: de toren van de Petrus en Pauluskerk staat in de steigers. Het torengebouw van 39 meter hoog wordt hier en daar opnieuw ingevoegd, vooral aan de westkant. Daarna zullen er leien worden vervangen. Deze leien dateren nog van de grote restauratie die plaatsvond in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Een aantal van de leien zijn in de loop der jaren erg poreus geworden en laten nogal veel vocht door.

Vervolgens zal er worden geschilderd en de wijzerplaten met verlichting zullen worden gerestaureerd, hopelijk op een manier dat de lampjes niet weer één voor één stuk gaan.

Het is nog niet bekend hoe lang de restauratie gaat duren.