Loppersum kleurt vrijdag roze uit protest

Vrijdagmiddag 11 november om 12:30 uur voeren de Groninger Bodem Beweging, het Groninger Gasberaad, Sandra Beckerman en Chris Garrit actie in de Lagestraat in Loppersum. Zelfs in de kern van het gebied, het dorp waar het moest beginnen, wachten en strijden mensen na al die jaren nog. De initiatiefnemers willen dat de overheid zo snel mogelijk komt met oplossingen. Om de druk in Den Haag op te voeren wordt een huis aan de Lagestraat, een beschermd dorpsaangezicht, daarom vrijdagmiddag volledig ingepakt in het roze. Inwoners uit Loppersum en omstreken zijn welkom om mee te helpen en hun verhalen met elkaar te delen! De initiatiefnemers roepen daarnaast iedereen op om zijn of haar huis ook een roze tint te geven, om zo aandacht te vragen voor de alsmaar voortslepende gaswinningsproblemen in Groningen.

Hans Sulmann is de eigenaar van die woning. Hij is ten einde raad omdat zijn aannemer zich onlangs, na twee-en-een-half(!) jaar, heeft teruggetrokken vanwege de procedures en de stroperigheid bij de NCG. Volgens de aannemer is er veel ruis, slechte communicatie en een eindeloze discussie over het kostenplaatje.

Al jaren is Hans met de NCG in gesprek over de versterking van zijn huis, dat onderdeel van een beschermd dorpsgezicht. De opties ‘sloop-nieuwbouw’, ‘uitkoop’ of ‘bestaande woning versterken’ worden door de NCG afgewogen tegen de waarde van de woning. Destijds wordt de woning op 80.000 euro minder getaxeerd dan de hypotheekwaarde, waardoor Hans met een forse restschuld komt te zitten bij uitkoop. Dit is dus geen optie. De bestaande woning versterken blijkt te kostbaar. Uiteindelijk wordt voor sloop-nieuwbouw gekozen. Maar Hans moet volgens de NCG niet verwachten dat hij enige extra ‘luxe’ terugkrijgt. Hans vindt dat hij aanmatigend behandeld wordt, maar ziet geen andere keus dan hierin mee te gaan en gaat met zijn aannemer aan de slag.

Geen enkele inwoner van de Provincie Groningen heeft gevraagd om de versterkingsoperatie. Toch worden veel inwoners gedwongen om over dit soort ingewikkelde zaken na te denken en ingrijpende keuzes te maken. Zoals bij velen gaat het ook bij Hans niet in de koude kleren zitten, de spanning rond dit dossier gaat ten koste van zijn gezin en zijn gezondheid. Hij wordt aangemeld bij de Commissie Bijzondere Situaties, een extra vangnet voor inwoners die door de gaswinning aantoonbare gezondheidsschade hebben opgelopen en in financiële problemen dreigen te komen.

Ondanks dit extra ‘vangnet’ voelt Hans zich absoluut niet gehoord. Nu zijn aannemer zich heeft teruggetrokken en de NCG geen duidelijkheid kan geven over een vervolg, heeft hij het gevoel compleet met lege handen te staan. Als Hans afziet van sloop-nieuwbouw en bijvoorbeeld alsnog kiest voor uitkoop, dan draait hij zelf op voor de gemaakte kosten. Hans: ”Ik kan geen kant op. De NCG houdt mij feitelijk gevangen in een traject dat maar niet van de grond komt.”

Simone van Dijken, eigenaar van een bouwbedrijf in de regio, hoort vaker verhalen zoals die van Hans. “Voor communicatie met de NCG moet je een lange adem hebben. NCG belooft van alles, maar komt niet na. Veel bouwers worden sceptisch”. Volgens Simone ligt het probleem over het algemeen niet bij de projectleiders, maar is het de bureaucratie binnen de NCG die voor grote vertraging zorgt. Toch benadrukt ze ook dat een deel van de versterking in Loppersum juist goed verloopt, vooral als het gaat om woningen die versterkt worden volgens een standaardpakket aan maatregelen.

Cock Peterse, inwoner van Loppersum en zelf ook al jarenlang in gesprek met de NCG over de versterking van zijn karakteristieke woning, maakt zich zorgen over het grotere plaatje. Bewoners worden door het afwegen van kosten en baten, net als in het geval van Hans Sulmann, bijna gedwongen te kiezen voor sloop-nieuwbouw. Vele karakteristieke panden die dit dorpskarakter bepalen staan volgens Cock op de nominatie gesloopt te worden. Zelfs hele straten, vaak beschermde dorpsgezichten met mooie vrijstaande panden in verschillende bouwstijlen en uit allerlei bouwjaren, worden met sloop bedreigd. En als er wél wordt gekozen voor het versterken van de bestaande woning wordt er alsnog te weinig aandacht besteed aan het behoud van karakteristieke elementen. “Als dit beleid niet snel wijzigt zal er over enkele jaren niet veel meer over zijn van Loppersum, en de vele andere karakteristieke dorpen in het aardbevingsgebied.”

Loop een willekeurig Gronings dorp binnen en je zult meer van dit soort verhalen horen. Dit kan zo niet langer; Groningers verdienen een crisisaanpak waarbij zij kunnen rekenen op een betrouwbare overheid die gedupeerden ontzorgt, in plaats van hen met extra problemen opzadelt. We voeren vrijdag 11 november actie voor respect voor Groningen. Voor Hans Sulmann en voor vele anderen!