Zorgcoöperatie zet buurtcontactpersonen in voor een zorgzaam dorp

Nu de overheden steeds meer de zorg en aandacht in handen legt van de burgers zelf, probeert Zorgcoöperatie Loppersum voor het gehele dorp Loppersum te komen tot buurtcontactpersonen. Dit doet de coöperatie tijdens vijf informatieavonden op 14, 16, 21, 22 en 23 november.

Verdeeld over een aantal buurten zorgen de buurtcontactpersonen ervoor dat vanuit oprechte belangstelling voor de buurtbewoners niemand uit het oog wordt verloren. Buurtcontactpersonen kunnen dienen als aanspreekpunt bij vragen en het verder op weg helpen bij problemen. Op deze manier zorgen we er met elkaar voor dat iedereen zich thuis en veilig kan voelen in Loppersum en omringd wordt door de gewenste aandacht.

Voor iedere buurt is bekend wie de buurtcontactpersoon is en bij wie men met vragen terecht kan. Op deze manier zorgen de buurtcontactpersonen er mede voor het oog en oor van de buurt te zijn, en voor een sociaal netwerk voor alle inwoners van Loppersum.

Zorgcoöperatie Loppersum wil komen tot een netwerk om trots op te zijn en nodigt in een vijftal avonden de inwoners per buurt uit om informatie te geven en informatie te ontvangen. De avonden vinden plaats in de tweede helft van november en de inwoners worden per brief persoonlijk uitgenodigd. Mocht de datum in de uitnodiging u niet passen, dan bent u ook welkom op 21, 22 en 23 november.

Als het lukt om dit netwerk van buurtcontactpersonen te realiseren, kan nog beter invulling orden gegeven aan de missie van de Zorgcoöperatie, namelijk “Samen zorg voor elkaar”, en de visie: “Zorg voor elkaar is onmisbaar voor ons samenleven”.

Wilt u meer weten en/of een informatieavond bezoeken, neem dan contact op via e-mail: info@zorgcooploppersum.nl