Mogelijk sloop voor woningen Duursumerweg e.o.

Het was vechten. Het was zelfs af en toe huilen en dan met de moed der wanhoop toch weer verder gaan. Maar bewoners van de Duursumerweg, Badweg en Pomonaweg hebben een prachtig resultaat bereikt. Het alternatief voor versterken, namelijk sloop en nieuwbouw, is een reële optie geworden. Dat werd duidelijk tijdens een bijeenkomst van 13 juni in Spoorzicht.

Rinze Kramer, directeur van Wierden en Borgen, legde uit: het was eerst de bedoeling om de huurwoningen te versterken, zoals met de huizen aan de Sjuxumerweg en Badweg is gebeurd (maar dan beter, omdat van dat proces geleerd is). Het bleek al gauw dat 90% van de bewoners het maar een heel slecht plan vond om oude en gedateerde woningen te versterken. Daarom heeft de gemeente opnieuw gesprekken georganiseerd: met de NCG en Wierden en Borgen en tot slot ook met de NAM. De laatste blijkt nu te willen bewegen. Sloop en nieuwbouw (voor verschillende gezinssamenstellingen en voor jong en oud) is opeens een reële optie geworden. Maar dan moeten de bewoners dat ook wel willen! Met de nadelen van dien, want nieuwbouw gaat wel veel meer tijd kosten.

Het was even doodstil in het zaaltje, toen Kramer dit had uitgelegd. Het moest duidelijk even verwerkt worden. Bewoners waren gekomen met vragen over de versterking. Of de houten vloer dan ook vernieuwd wordt. En hoe lang ze er dan uit moeten. En of er ruimte is voor een garage. Nu is het perspectief opeens anders geworden. Maar als bewoners er echt achterstaan, moeten ze dat nog wel aangeven op een formulier. ‘Er is wel uw commitment nodig’, zo noemde Kramer dat.
Ook vroeg hij of er, ter aanvulling of in plaats van de huidige bewonerscommissie, nog meer mensen waren die in zo’n overleg plaats wilden nemen. Kees Visser, bewoner, zei wat iedereen dacht: ‘Ze hebben zo lang hun best gedaan, laat ze maar zitten!’ Waarna de bewonerscommissie een applaus kreeg.