Bewonersavond over wisselwoningen

Door de versterkingsaanpak moeten bewoners uit Loppersum tijdelijk in een ander huis wonen. De gemeente verwacht dat er in de loop van 2019 zo’n 40 extra wisselwoningen nodig zijn. Om een goed besluit over geschikte locaties te kunnen nemen, willen de Vereniging Dorpsbelangen Loppersum en de gemeente met u kijken naar de diverse mogelijkheden. Dit doen ze op donderdag 15 november om 20 uur in de Vredekerk.

De kaarten op tafel

We buigen ons tijdens de bewonersavond over de kaart van het dorp Loppersum en denken samen na over geschikte locaties voor wisselwoningen. Daarbij moeten we natuurlijk rekening houden met bijvoorbeeld verkeersveiligheid, de aanleg van tijdelijk groen en bereikbaarheid. Hoe beperken we de overlast voor omwonenden? Belangrijke onderwerpen waarover u uw inzichten kunt delen.

Aanmelden is gewenst via gemeente@loppersum.nl of telefoonnummer 0596 54 82 00.

Bijzondere ledenvergadering

Op dezelfde avond organiseert de Vereniging Dorpsbelangen Loppersum ook een bijzondere ledenvergadering van 19.00 tot 19.45 uur in de Vredekerk. Ook hiervoor is iedereen in het dorp Loppersum welkom. Het enige agendapunt is het voorstel tot integratie van de Vereniging Dorpsbelangen en de Stichting Lopsternijs.

In het dorp Loppersum houden de Vereniging Dorpsbelangen en Lopsternijs zich beiden bezig met de behartiging van de algemene belangen van de Lopsters op het terrein van leefbaarheid (in de meest ruime zin van het woord). De besturen van de vereniging en de stichting overlappen elkaar voor een deel en vergaderen al langere tijd gezamenlijk. Vanuit efficiency en kostenbesparing vinden de beide besturen het tijd om tot één organisatie voor dorpsbelangen komen.

Omdat een vereniging en een stichting niet kunnen fuseren, stelt het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen voor om de Vereniging per 1 januari 2019 te ontbinden en de baten en lasten van de Vereniging over te dragen aan de Stichting Lopsternijs. In deze algemene ledenvergadering wordt dit voorstel toegelicht.

Op verzoek kunt u het voorstel met uitgebreide toelichting alvast per mail of per post toegezonden krijgen. U kunt daartoe contact opnemen met Janneke Klijn, secretaris van de Vereniging Dorpsbelangen, via Janneke.klijn@ziggo.nl of 0596-573939.