Gezamenlijke gebedsbijeenkomst Lopster kerken

Dinsdag 22 juni organiseren de gezamenlijke Lopster kerken een gebedsbijeenkomst in de Vredekerk te Loppersum. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van de Groninger Zondag op 27 juni. De bijeenkomst is niet te bezoeken maar wordt live uitgezonden via het YouTube-kanaal van de Vredekerk. De uitzending begint om 19:00 uur.

Het Platform Kerk en Aardbeving heeft 27 juni uitgeroepen tot Groningen Zondag. De aardbevingsproblematiek drukt een stempel op de dorpssamenlevingen in het getroffen gebied. Daarom is het goed als de kerken daar aandacht aan besteden in woord en gebed. Dat geldt niet minder voor Loppersum waar de bewoners en ondernemers momenteel te lijden hebben onder een heel stroperige versterkingsoperatie. Een versterkingsprocedure kost verschillende jaren waarbij vaak toezeggingen weer worden ingetrokken of worden uitgesteld.

De Waardevol Leven Gemeente, de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Loppersum-Westeremden, de Vredekerk en de Hervormde Gemeente Maarland willen met een gezamenlijke gebedsbijeenkomst werken aan de onderlinge verbondenheid. De voorgangers Christiaan Beukema (WLG), Christiaan Kanis (GKv Loppersum-Westeremden), Justus Wouda (Maarland) en Marco Roepers gaan door middel van beschouwingen over de aardbevingsproblematiek, liederen en een gezamenlijk gebed een gezamenlijk geluid laten horen over deze problematiek.

Op de foto, van links naar rechts: Christiaan Kanis, Marco Roepers, Justus Wouda en Christiaan Beukema.