DeelSlee mikt op verdubbeling aantal gebruikers

DeelSlee: je ziet ze steeds vaker rijden in onze regio. Meer mensen ervaren het gemak van het delen van elektrisch vervoer. DeelSlee begon in vier dorpen met tien auto’s en nu rijden er 34 auto’s verdeeld over 17 dorpen. Er zijn 500 gebruikers. Maar liefst 200 regelmatige gebruikers rijden wekelijks ongeveer 11.000 kilometer. Het streven van het deels vernieuwde dagelijks bestuur is om de komende jaren nog veel meer mensen enthousiast te maken voor Deelslee. Het doel om het aantal regelmatige gebruikers en het aantal gereden kilometers te verdubbelen.

In de onlangs gehouden algemene ledenvergadering heeft DeelSlee de balans opgemaakt van de eerste vier jaren van haar bestaan. Verder zijn de doelen voor de komende jaren besproken en vastgesteld. De coöperatie DeelSlee heeft tevens afscheid genomen van voorzitter Willy Jansen. Hij was vanaf het begin namens de gemeente lid van het bestuur. Willy Jansen heeft de voorzittershamer overgedragen aan Martin Keen. Remco Hulst is als penningmeester benoemd in het dagelijks bestuur, als opvolger van Marike Eisinga. Zowel Willy als Marike blijven actief voor Deelslee. Martin en Remco, beiden uit Loppersum, waren vier jaar geleden al nauw betrokken bij de voorbereidingen van de coöperatie.

Hoe gaat het met DeelSlee?

Veel ritjes met de elektrische auto’s van DeelSlee worden in de eigen regio gereden. Ook het aantal langere ritten ver over de provinciegrens heen neemt behoorlijk toe. Studenten van het IWP Appingedam (Hanze), hebben recent een enquête gehouden onder de gebruikers. Daaruit is duidelijk geworden dat de huidige deelnemers vooral positief zijn over het gemak en de beschikbaarheid van de DeelSlee. Ook wordt vaak genoemd dat Deel Slee een goedkoop en flexibele aanvulling is op het openbaar vervoer. Er zijn gebruikers die zelfs hun auto hebben weggedaan en helemaal zijn overgestapt op DeelSlee.

Bijdehand vervoer

Omdat DeelSlee subsidie heeft ontvangen van NPG, is het mogelijk om gemakkelijk en goedkoop op pad te gaan. Het tarief is laag en gemak en beschikbaarheid van de auto is groot. Hoewel het voor sommigen even wennen is om een auto te delen, biedt het deelvervoer veel voordelen. Ideaal bijvoorbeeld voor mensen die geen auto hebben en afhankelijk zijn van het openbaar vervoer.

Doordat DeelSlee volledig gerund wordt door dorpsgenoten, ontstaat er een community. Door het delen van auto’s worden de vervoersmogelijkheden op het platteland vergroot en de leefbaarheid verbetert. DeelSlee heeft de ambitie voor 2030 zonder subsidie door te gaan. Hoe meer mensen gebruik gaan maken van DeelSlee, hoe eerder deze ambitie gehaald en vervooer in onze minder afhankelijk is van eigen autobezit of openbaar vervoer, ook in de kleine dorpen. De DeelSlee zul je volgens het bestuur de komende periode dus steeds vaker op de weg zien.

Oorsprong

DeelSlee is in samenwerking met het voormalige gemeentebestuur van Loppersum opgericht door de dorpsverenigingen, de zorgcoöperaties en de energiecoöperaties in die gemeente om voor de inwoners van 17 dorpen duurzame mobiliteit mogelijk te maken. Met subsidie van het Nationaal Programma Groningen (NPG) is DeelSlee in oktober 2020 van start gegaan en heeft tien jaar de tijd gekregen om rendabel te worden. 2020 was niet het meest ideale moment om te beginnen, zo midden in de coronapandemie. Niettemin is DeelSlee met veel enthousiaste vrijwilligers in de dorpen inmiddels een begrip in de regio geworden.

Ben je enthousiast, heb je vragen of wil je meewerken aan de doelstelling van DeelSlee dan kun je je als vrijwilliger of gebruiker aanmelden via www.deelslee.nl of stuur een e-mail naar contact@deelslee.nl.