Groningse bundel met gedichten van Sies Woltjer en Tjasse Scheper

Sies Woltjer en Tjasse Scheper: twee Groningse schrijvers die hun liefde voor het Gronings en het vertalen delen. Woltjer heeft een gedichtenbundel uitgebracht met de titel “Gört pellen”, waarin onder meer gedichten van Scheper zijn opgenomen.

Sies Woltjer (geboren in 1948 in Lellens) was gemeentesecretaris in Loppersum en heeft zich toegelegd op het vertalen van literaire werken in het Gronings. Hij werkte aan de Groningse vertaling van de Bijbel, en vertaalde de Kroniek van Abt Emo, Emo’s labyrint, Stormvloed en De nieuwe man in het Gronings. Zijn laatste vertaling, De graanrepubliek van Frank Westerman, werd in november 2023 gepresenteerd in Bad Nieuweschans.

Tjasse Scheper (geboren in 1913 in Holwierde) was een ambtenaar, rechtenstudent en ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij schreef en publiceerde veel gedichten en korte verhalen in het Gronings, vooral in de Bierummer, de plaatselijke krant van Bierum. Na zijn overlijden in 2006 vonden zijn kinderen een verzameling van zijn Groninger gedichten, die nu voor een groot deel in deze gedichtenbundel zijn opgenomen.

De gedichtenbundel “Gört pellen” is een eerbetoon aan het Gronings en het vertalen, en een mooie aanwinst voor de Groninger literatuur. De bundel is te bestellen bij Sies Woltjer via siesnet@ziggo.nl voor € 10.