Huiskamer van Loppersum opent haar deuren

Na een gezellige feestelijke opening opent De Huiskamer van Loppersum vanaf 1 februari van 10.00 tot 14.00 uur wekelijks haar deuren. Iedereen is van harte welkom. De huiskamer is een plek waar u mensen ontmoet, nieuwe contacten opdoet, samen activiteiten onderneemt, geniet van een gezamenlijke maaltijd, elkaar ondersteunt en waar u plezier heeft met elkaar. De Huiskamer is gevestigd in Ons Dorpshuis, Wirdumerweg 21 Loppersum. Eigen bijdrage: € 5,- p.p. Aanmelden is noodzakelijk en kan wekelijks tot uiterlijk dinsdag.

Ipe van der Deen (voorzitter Zorgcoöperatie Loppersum) vertelt: “De Huiskamer is een aanvulling op de bestaande ontmoetingsactiviteiten in het dorp, zoals de Open Inloop en de Dorpsmaaltijd. We merkten dat er behoefte is aan meer onderling contact, samen leuke dingen doen. In Loppersum wonen veel mensen die al op leeftijd zijn, dus vaak thuis zitten en waarvan sommigen zich ook wel eens eenzaam voelen. Dat geldt trouwens ook voor jongere mensen.”

Annet Topelen (opbouwwerker Cadanz Welzijn) vult aan: “Met de Huiskamer in Ons Dorpshuis willen we een plek bieden waar iedereen welkom is, en we leuke dingen met elkaar doen. Een spelletje, muziek en dans, creatief bezig zijn of gewoon een praatje maken met een kop koffie erbij. Er zijn heel veel mogelijkheden. De bezoekers bepalen samen met de gastvrouwen / heren het programma. Tussen de middag genieten we gezamenlijk van een maaltijd. Iedereen is welkom! Leeftijd, eigenaardigheden, het doet er allemaal niet toe bij de Huiskamer.”

Ook als u een ondersteuningsvraag of een lichte zorgvraag heeft, bent u welkom. Mocht u bijvoorbeeld moeite hebben om zelfstandig te komen, of andere drempels ervaren die het moeilijk maken om aan activiteiten deel te nemen, neem dan contact met ons op. Samen kijken we hoe we u hierbij kunnen helpen zodat u alsnog mee kan doen. Er zijn vrijwilligers aanwezig die u kunnen ondersteunen, en indien nodig proberen we professionele ondersteuning in te schakelen.

Het ontstaan van De Huiskamer van Loppersum

Diverse maatschappelijke organisaties denken mee over de invulling van het concept Wonen met een PLUS rondom Wiemersheerd. Zorgcoöperatie Loppersum, Stichting Dorpsbelangen Loppersum, Ons Dorpshuis, Cadanz Welzijn, Zonnehuisgroep Noord, Woonzorg Nederland en de gemeente Eemsdelta werken sinds januari 2022 samen binnen een sociaal contract. Inmiddels hebben ook andere organisaties zich aangesloten, en is hieruit de samenwerking ontstaan: ‘In Loppersum: samen voor elkaar’. Het doel hiervan is; samen zorgen dat Loppersum een fijn dorp is en blijft om in wonen, tot en met de oude dag. Vanuit deze samenwerking is het idee van de Huiskamer ontstaan. Het wordt georganiseerd door o.a. Zorgcoöperatie Loppersum met ondersteuning vanuit het opbouwwerk van Cadanz welzijn.

Wilt u ook naar de Huiskamer van Loppersum of kent u iemand in uw omgeving voor wie het leuk is om er eens een dagje uit te zijn? Geef u dan op!
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Zorgcoöperatie Loppersum, tel: 06-47 444 565 (dagelijks bereikbaar van 10.00 tot 12.00 uur) of e-mail info@zorgcooploppersum.nl.
Ook voor vervoer naar de Huiskamer kunt u een beroep doen op Zorgcoöperatie Loppersum.