Emo’s Zuiktocht

Lopster Sies Woltjer heeft een vertaling gemaakt van het boek ‘Emo’s Labyrinth’ van Ynskje Penning naar het Gronings. De presentatie van het in het Gronings vertaalde boek Emo’s Labyrint in Emo’s Zuiktocht vindt plaats op zaterdag 12 maart 2016 om 11.00 uur in de N.H.Kerk van Woltersum. Hier zullen de eerste exemplaren van het boek worden aangeboden aan Ynskje Penning, schrijfster van het boek Emo’s Labyrinth.

Aan het eind van de 12e eeuw stichtte Emo van Huizinge het klooster Floridi Orti of te wel Bloemhof. Met de hulp van zijn oom en naamgenoot Emo viel zijn keuze op de locatie die wij kennen als Wierum. Door de witte pijen van de Premonstratenzer monniken (tot welke orde het nieuwe klooster behoorde) kreeg de wierde in de volksmond de naam Wittewierum, maar in de officiële documenten uit de 13e tot en met de 16e eeuw wordt de wierde consequent Werum of Wierum genoemd.

Emo is omstreeks 1175 geboren in Fivelingo in Frisia ten oosten van de Lauwers. Hij stamt uit een hoofdelingen geslacht, een soort landadel. Emo studeerde samen met zijn broer Addo: artes liberales, theologie en kerkelijk en Romeins recht in Parijs, Orlėans en Oxford. Emo (stichter en eerste abt van Bloemhof) schreef de kroniek Floridus Hortus (Bloemhof). Dit handschrift heeft op wonderbaarlijke wijze acht eeuwen van oorlogen, plunderingen, overstromingen en branden overleefd.

In de Kroniek is o.a. een beschrijving gegeven van Emo’s reis naar Rome om het onrecht dat hem is overkomen, teniet te laten doen door de paus. Hij kreeg immers van de parochianen van Wierum een kerk geschonken. De bisschop van Münster meende zich hiermee te moeten bemoeien en maakte deze schenking ongedaan. De rechtvaardige Emo kon zich hier uiteraard niet in vinden en trok ten “strijde” naar Rome.

Van deze reis heeft Ynskje Penning, schrijfster en beeldhouwster, een roman geschreven met de titel Emo’s Labyrint. Hierin wordt de zoektocht van Emo beschreven en de ontberingen die hij onderging bij zijn reis naar Rome. Deze historische roman is gebaseerd op deze feiten, maar omgeven met verwikkelingen en intriges.

Door Sies Woltjer, die eerder vertalingen maakte van een deel van de Bijbel, de Heliand uit ca. 830 (een Evangeliënharmonie), de Kroniek van het klooster Bloemhof uit rond 1200, heeft nu de roman van Ynskje Penning Emo’s Labyrint vertaald in Emo’s Zuiktocht.

Voor de geschiedschrijving en het behoud van de Groninger streektaal is het van belang, dat boeken als deze in het Gronings worden vertaald. Alle Groningers die de Groningse taal machtig zijn, kunnen kennis nemen van hun eigen cultuur. Het is immers een geschiedenis die bij de Groninger cultuur hoort en de afgelopen jaren behoorlijk in beeld is geweest door allerlei activiteiten in en rond de oude plaats van het klooster waar nu nog een kerk staat.